Cumhuriyet ve İstiklal Partisi

Ana Sayfası


Cumhuriyet ve istiklal partisi, Temelini oluşturan ideolojilerini benimsemiş partilileri ile kaderine hazırlıklık ve disiplinli olarak hükmetme isteğinde olan Türk Vatandaşları Topluluğudur. 


Örgütümüzün ideolojilerinin temelinde vatandaşların ekonomik refahı hükümet teşkilatının üstündedir. halkın yaşayış tarzı ve kültürü devlet temelini oluşturur. bunun tesis edilmesinde mübadele aracı olan Türk Lirasının geçmişte olduğu gibi halka tevdi edilmeli enflasyon yaratma yeteneği hükümetlerin elinde olmaması gerektiğini savunmaktadır. Özel Şirket statüsü 1970 yılında son bulan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kamu kurumu olmasından sonra enflasyon yaratma yeteneği hükümetlere mahfuz olmuştur. paranın kirası olan “faiz” halk ve hükümet arasında artık bir daha eşit olmamıştır.

Translate »