2021 Yılı Gelirlerimiz

Cumhuriyet ve İstiklal Partisi 2021 Yılında elde Toplamış olduğu bağışlar Gelir Defterine kaydedilmiştir.

Translate »