2022 Yılı Giderlerimiz

Cumhuriyet ve İstiklal Partisi 2022 Yılında yapmış olduğu Giderler “İşletme Defterine” Gider kısmına kaydedilmiştir.

Translate »