2020 Yılı giderlerimiz

Cumhuriyet ve İstiklal Partisi 2020 Yılında Yapmış olduğu harcama tutarı 111.241,45 Türk Lirası’dır.

Translate »