Merkez Disiplin Kurulu

Merkez Disiplin Kurulu, Cumhuriyet ve İstiklâl Partisi ‘nin en üst disiplin kurulu olup

Kurultay tarafından seçilen 7 asıl ve 4 yedek üye Toplam 11 üyeden oluşur.

Seymen TÜMER

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Meryem AKTAŞ

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Ömer GÜNDÜZ

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Ali FUAT DEMİRCAN

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Murat İÇLİ

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Serdar BEDEL

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Fikret SAKALLI

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Ayetullah KOÇİNKAĞ

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Merkez Disiplin Kurulu Üyesi

Sinan ERŞAHİN

Merkez Disiplin Kurulu

Tolga KAYGUSIZ

Merkez Disiplin Kurulu

Translate »