2021 Yılı Giderlerimiz

Cumhuriyet ve İstiklal Partisi 2021 Yılında yapmış olduğu giderler Gider Defterine kaydedilmiştir.

Translate »