Genel Başkan Yardımcısı

Cumhuriyet ve İstiklal Partisi Tüzüğü 54.Maddesine Uygun Olarak 11.10.2020 Tarih ve 1 Nolu Genel Kurul kararı gereğince Cumhuriyet ve İstiklal Partisi Genel Başkan yardımcılığına “Özleyiş Rıza ÇELİK” seçilmiştir..