Genel Başkan Yardımcısı

Emre Ünal

Genel Başkan Yardımcısı

Telefon: 541 521 02 39

Görev, yetki ve sorumlulukları
Hizmet ve çalışma şartlarının gereği olarak Başkanlık Divanının üye sayısını azaltmaya, yeni
görev alanları ihdas ederek arttırmaya Genel Başkan yetkilidir.
Genel Başkan yardımcıları, Başkanlık Divanı toplantılarında hazır bulunamadıklarında, hangi
divan üyesinin kendisine vekâlet edeceğini yazılı olarak Başkanlık Divanına bildirir.